Aşırı sağ Avrupa Parlamentosu’nda tek grup olarak hareket edebilir mi?

161

Avrupa Parlamentosu için yapılan ve pazar günü sona eren seçimlerin kesinleşmemiş resmi sonuçlarına göre, 751 koltuktan 170’i yani tüm parlamentonun yüzde 23’ü göçmen karşıtı, popülist, aşırı sağcı veya aynı zamanda Avrupa’dan kuşku duyan (Euroskeptik) partilerin adaylarına gitti. Bu oran bir önceki parlamento dağılımında yüzde 20 idi.

Ne var ki, bu sandalyelerin tamamı tek bir grupta değil. Bir kısmı merkez sağ grup olan EPP’de, bir kısmı ulusalcı ENL ve bir kısmı da kuşkucu EFDD grubunda. Aşırı sağ partiler kendi aralarında tam bir uzlaşı ve birlik sağlamadıkları için bölünmüş şekilde hareket ediyorlar ve bu durumun değişip değişmeyeceği birliğin geleceği açısından son derece önemli.

https://tr.euronews.com/2019/05/28/asiri-sag-avrupa-parlamentosunda-tek-grup-olarak-hareket-edebilir-mi