Rum Savunma Bakanı, Evangelos Florakis deniz üssünün Fransa ile savunma işbirliği bağlantısında yükseltildiğini doğruladı

164

Rum Savunma Bakanı Savvas Aggelides, AB savunma mekanizması içinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde Kıbrıs’ın rolünün yükseltilmesi ve pozisyonun güçlendirilmesinin Savunma Bakanlığının önceliği olduğunu söyledi. Bakan 2019’da “Evangelos Florakis” Deniz Üssünün genişletilmesi projesinin incelendiğini belirten Bakan, bunun Fransa ile savunma işbirliği ve Kıbrıs’ın Birlik içindeki rolünün istikrarının güçlendirilmesi ile bağlantılı olduğunu teyit etti.

Çarşamba günü Lefkoşa’da basına konuşan Bakan Bakanlığının Mart 2018’den Mayıs 2019’a kadar gerçekleştirdiği eylemlere değindi. Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) eylemlerine de değinen Aggelides, bunları sıcak olay yaratacak şekilde Türkiye’nin arzusuna göre göğüslemediklerini, Hükümetin bu zorlukların aşılması için gerekli siyasi ve yasal önlemler almak amacıyla, koordineli eylemlere önem verdiğini söyledi.

ABD tarafından silah ambargosuyla ilgili bir soruya Bakan Lefkoşa’nın hedefinin bu ambargonun kaldırılması yönünde olduğu yanıtı vererek bunun ABD ile ilişkilerin geliştirilmesindeki engelleri de kaldıracağına dikkat çekti. Bakan, diğer yandan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD ile başka alanlarda da işbirliğine yöneldiğini belirtti.

Bakan 2019 için temel hedefin deniz üssünün geliştirilmesi olduğunu ve bunun savunma alanında Fransa ile işbirliğiyle bağlantılı olduğunu kaydederek AB üyesi bir devlet olarak Kıbrıs’ın PESCO içinde aktif bir rol üstlendiğini ve amacın altypıların geliştirilerek başka ülkelerle de işbirliği yapılması olduğunu söyledi.

Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili olarak Aggelides stratejik hedeflerini destekleyen Bakanlık faaliyetlerinin altı temel direğine değindi. İlk sütunda: Kıbrıs Cumhuriyeti ile diğer Devletler arasında, uluslararası İlişkileri ve Savunma İşbirliğini güçlendirmek. İkinci sütunda: Ulusal Muhafız Ordusunun Operasyonel Kapasitesinin güçlendirilmesi. Üçüncü sütun: Bakanlık ve Ulusal Muhafız Ordusunun Reformları, Yeniden Yapılanması ve Güçlendirmesiyle ilgilidir. Beşinci sütun: Mevcut Mali Kaynakların ve Bütçenin güçlendirilmesi Verimli şekilde Kullanılmasıyla ilgilidir. Beşinci sütün: Yasal ve Düzenleyici Çerçevenin basitleştirilmesi ve İyileştirilmesi ve son olarak altıncı sütun: İnsan kaynaklarının güçlendirilmesi ile bağlantılıdır.

Bakanlığının öncelikleri konusunda da konuşan Aggelides bölgesel işbirliklerinin ilerletilmesinin Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de güvenlik, barış ve istikararın sağlanmasında oynadığı rolün önemini teyit ettiğini dile getirdi. Yunanistan ve İsrail, Mısır gibi diğer bölge ülkeleriyle oluşturulan üçlü işbirlikleri ve Fransa, İsrail, Mısır, İtalya, Almanya ve Britanya, İralnda, Holanda ve Lübnan ile oluşturulan ikili işbirliklerine de atıfta bulundu.

ABD ile geliştirilmekte olan ilişkilerle ilgili olarak Bakan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yakında Washington’a Savunma Ataşesi yerleştireceğini, ayrıca AB ile ilişkileri geliştirmek için hükümler olduğunu, Ortak Savunma Politikasını desteklediklerini ve savunma, araştırma ve inovasyon konularında daha fazla rol alacaklarını belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyetinin Ortak Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi konusunda Bakan, bunun bölgenin modern merkezlerinden biri olarak kabul edildiğini belirterek amacın rolünün daha da zenginleştirilmesi olduğunu dile getirdi.

Ulusal Muhafız Ordusuna değinen Savunma Bakanı amacın gücün daha esnek, iyi eğitimli ve güvenilir, modern teknoloji ve modern bir yapıya sahip olması olduğunu söyledi.

Bakan son olarak devam eden reformlar vatandaşları merkeze koymayı bürokratik işlemleri kolaylaştırmayı ve kesmeyi amaçladığını vurguladı.

Kha