Avrupa Komisyonu yıllık raporu…Avrupa’daki hapis cezası ve gözaltı süreleri

168

Kıbrıs’ta hapis cezaları dışında örneğin sosyal veya toplum yararına çalışma cezalarının uygulandığı gözetim /meşruten tahliye altındaki suçluların sayısı Avrupa ortalamasının altında olduğu açıklandı. Aynı anda, Avrupa’da gözetim altında bulunan suçların sayısı artarken mahkûmların sayısı da azalma gösterdi.

Avrupa Komisyonu yıllık raporuna göre gözetim /meşruten tahliye altında bulunan suçluların sayısı her 100 bin bölge sakinine 106 kişi olarak açıklanırken Avrupa ortalaması her 100 bin kişiye 169 dolayında suçlu olarak belirtildi.

Söz konusu veriler salı günü Aya Napa’da düzenlenen 24. Hapishane ve Avrupa Konseyi Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetim Kurulu Toplantısı sırasında “SPACE II” araştırması sonuçlarından ortaya çıktı. Avrupa’da suçluların gözetim/ denetim kurumları altında 1,8 milyondan fazla kişi yer alıyor. Kıbrıs’ta ortak bir gözetim hizmeti olmaması nedeniyle bu yetki mahkeme kararı üzerine Sosyal Hizmetler görevlileri tarafından üstleniliyor.

Bunun dışında, Avrupa Komisyonun istatistik verileri temelinde, Kıbrıs gözetim altında yabancı uyrukluların bulunduğu 3. en yüksek orana sahip. Bu oran Avrupa ortalamasında %7,1 ile kısıtlı kalırken Kıbrıs’ta %27,3’e ulaşıyor. Kadınların gözetim oranı %5,3 ile Avrupa’da en düşük ikinci oran olurken Yunanistan’da bu oran %3,8’dir.

Ayrıca, 33 ıslah kurumu tarafından sağlanan verilere dayalı olarak, en büyük mahkûm ve gözetim altında bulunan kişi sayısı Rusya’da (100.000 kişi başına 769), Litvanya (627) ve İskoçya’da (548) kaydedildi. Kıbrıs her 100 bin kişiye 180 mahkûmla Avrupa’da en küçük oranı oluşturmaktadır.

Bu arada, yapılan araştırmalara göre Avrupa’da hapis cezası yerine elektronik gözetim, toplumsal çalışmalar, ev hapsi gibi farklı cezalara tabi tutulan kişilerin sayısı artış gösteriyor. Avrupa Komisyonuna göre, 31 Ocak 2018’de Avrupa’da toplam bir milyon 810 bin 357 kişi araştırmaya katılan 41 yetkili Hizmetlerin gözetimi altında bulunuyor. Aynı anda Avrupa’daki tutukluların sayısı azalarak 2018’de her 100 bin kişiye 102,5 kişi olarak belirtildi.

Gözetim altındaki kişilerin sayısının en yüksek olduğu ülkeler: Türkiye’de (her 100 bin kişiye 471 kişi), Belçika’da (426), İskoçya’da (411), Litvanya’da (392) ve Rusya’da (350) . Bunu Romanya 343, Letonya 333, Estonya 331, Moldavya 321, İngiltere ve Galler 317 izledi. Avrupa ortalamasından daha yüksek oranların kaydedildiği diğer ülkeler: Portekiz (300), Fransa (262), Hollanda (251), Çek Cumhuriyeti (248), Slovakya (223) ve Malta (217) oldu.

Avrupa Konseyine göre, pek çok ülkede gözetim altındaki kişilerin yüksek oranı her bölgede farklılıklar göstermesine rağmen Avrupa’da uygulanan farklı önlemlerin hızla yayılmasının bir göstergesini oluşturuyor. Sırbistan, Norveç, İsviçre, Bulgaristan, İspanya, Azerbaycan ve Rusya dışında, ülkelerin çoğunda gözetim altında olanların oranı 100.000 kişi başına mahkûmların oranından daha büyük.

Çek Cumhuriyeti, Moldavya, Litvanya, Rusya ve Lituanya özellikle gözetim ve hapis oranı yüksek ülkeler olurken, Norveç, İsviçre, Finlandiya ve Monako eşit oranda gözetim ve hapis oranına sahip.

Avrupa Konseyi, suçluların topluma entegrasyonuna katkı olarak ve cezaevlerinin işleyişi artırmak ve aşırı nüfus olaylarını önlemek amacıyla, sürekli olarak üye devletlere hapis cezası yerine daha sık farklı cezalar ve önlemler uygulama çağrısında bulunmaktadır.

2017’de Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi üye devletlerden 1992 ceza ve önlemleri eşit ve adil şekilde uygulama çağrısında bulunarak, şüpheli ya da suçluların, ihlalleri ve profilleri dikkate alarak hareket etmelerini istemişti.

Amacın hapis cezası yerine, devletleri bu ceza ve önlemleri kullanmaya teşvik etmek olduğu belirtildi.