Kıbrıs…Liderler görüşmesinde aslında ne oldu

183

Mete Tümerkan

Kıbrıs konusunda liderler arasında dün gerçekleşen görüşmede Kıbrıs sorununun özüne ilişkin olarak umut verecek bir gelişme yaşanmadı.

Tarafların Kıbrıs meselesine bakış ve çözüm önerilerinde bir değişiklik yok!

Görüşmenin sonunda müzakerelere devam edilmesi yönünde bir karar çıkmadı.

Liderler görüşmesinde tarafların Kıbrıs meselesinin özüne ilişkin konularda tutumlarında bir değişiklik olmadığı tespiti yapıldı.

Kıbrıs Türk tarafının federal çözüm modeli ile Rum Lider Nikos Anastasiades’in kafasındaki federal çözüm modeli arasındaki mevcut fark varlığını koruyor.

Rum Lider sıfır asker, sıfır garanti ve Türkiye’nin müdahale hakkının kalkması konusundaki ısrarına devam ederken, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliği ile oluşacak federal yapıda Türk tarafının kararlara etkin katılımını reddediyor.

Desentralizasyon konusundaki görüşmede geniş bir sunum yapan Rum Lider Nikos Anastasiades, kanatlara hangi yetkilerin bırakılacağı konusunu muğlak bıraktı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Rum Liderden bu konuyu da netleştirmesini istedi.

Akıncı görüşmede kararlara aktif katılım ile siyasi eşitlik meselesinin Kıbrıs Türk tarafı için kırmızı çizgi olduğunun altını bir kez daha çizdi.

Merkezi hükümet ne kadar zayıf olursa olsun Kıbrıs Türk tarafının bu konudaki duruşunun değişmeyeceğini Rum Lidere net bir şekilde aktardı.

Görüşmede en azından Rum Liderin nasıl bir çözüm peşinde olduğu konusu netleşti.

Desentralizasyon derken neyi kast ettiği Akıncı tarafından not edildi.

Görüşmede Anastasiades’in tarif ettiği çözüm şeklinin federal bir çözüm değil, üniter bir yapı olduğu ortaya çıktı.

Anasatsiades’in önerdiği çözüm formülüne göre çoğunluğun kararı esas olacak.

Böyle olunca da kararların birlikte alındığı federal çözümden farklı bir model ortaya çıkıyor.

Federasyonlarda kararlar ortak alınır ve bu modelde bir çoğunluk-azınlık ilişkisi söz konusu değildir.

Kısacası Kıbrıs meselesinin özünde, tarafların pozisyonlarında bir değişiklik olmadığı dünkü görüşmede bir kez daha not edildi ve müzakerelerin başlamasının bu aşamada söz konusu olmadığı görüldü.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları meselesinde de Rum Liderin tutumunda bir değişiklik yok.

Bu konuda da dünkü görüşmede bir şey çıkmadı.

Liderler görüşmesinde Rum Lider açısından sergilenen tek değişik tutum güven yaratıcı önlemler konusunda oldu.

Güven yaratıcı önlemler konusunda daha önce alınan kararlar ve varılan uzlaşıları uygulamaya koymayan Rum Lider Nikos Anastasiades dünkü görüşmede esneklik gösterdi ve önlemlerin uygulanmaya konulması için irade ortaya koyacağını söyledi.

Kıbrıs Türk tarafı özellikle mobil telefonlar konusunda Nikos Anastasiades’in artık bir sorun çıkarmayacağına inanıyor.

‘KKTC’yi tanımış oluruz’ fobisi ile bugüne kadar bu konuda ayak sürüyen Rum Liderin artık ayak sürümekten vazgeçerek önlemin yürürlüğe girmesine engel çıkarmayacağı düşünülüyor.

Böylece çok önceden kararı alınan güven yaratıcı önlemlerin hayata geçmesi ile birlikte bir ayıbın ortadan kalkacağına işaret ediliyor.

Mobil telefonlarda ilerleme sağlanması konusunda artık Teknik Komite devrede olacak.

Güven artırıcı önlemlerle ilgili dünkü görüşmede atılan adımlar elbette ki önemli. Bu tür adımların artması ve iki taraf arasında işbirliği yapılan alanların sayısının çoğalması sorunun çözümüne katkı koyabilir..

İşbirliği yapılan alan sayısının artması uzun vadede bizi adım adım çözüme de götürebilir.

Bu aşamada söylenebilecek başka bir şey

Haber Kıbrıs