İşsizlik Avro Bölgesi’nde %7,8 ve AB28’de %6,5 düştü

202

Avro Bölgesi mevsimsel uyum işsizlik oranı Şubat 2019’da %7,8, Ocak 2019’la karşılaştırıldığında istikrarlı, Şubat 2018’le karşılaştırıldığında
%8,5’ten düşük olarak belirlendi. Şubat 2019 oranı Avro Bölgesi’nde Ekim 2008’den bu yana hala en düşük oran oluyor.

AB28 işsizlik oranı da Şubat 2019’da %6,5, Ocak 2019’la karşılaştırıldığında istikrarlı, Şubat 2018’le karşılaştırıldığında %7,1’den düşük olarak hesaplandı.

Kıbrıs’ta da işsizlik oranı Şubat 2019’da 32.000 kişi) %7,0 erkek ve %7,2 kadın olmak üzere %7,1 olarak gerçekleşti. Oran Ocak 2019’da %7,3; Şubat 2018’de %7,3 olarak açıklandı.